Wegedoornpage – Satyrium spini

Wegedoornpage - Satyrium spiniWegedoornpage - Satyrium spini

Wegedoornpage – Satyrium spini in de alentejo regio van Portugal